Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM.3.10

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2021

78,7

0

Kvinnor

2021

82,3

1

Män

2021

76

2

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)