Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM. 9. 9

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
50,2 % (2023)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en betydligt högre utbildningsgrad än männen, 58% jämfört med 43%. Kvinnornas utbildningsnivå har tydligt ökat varje år och männen har en svagare ökande trend.
Både män och kvinnor i Luleå har en högre utbildningsnivå än genomsnittet för riket och ligger på ungefär samma nivå som socioekonomiskt liknande kommuner.
Andel med eftergymnasial utbildning i Umeå är högre än i Luleå, 66% för kvinnor och 51% för män.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-23