Gå direkt till sidans innehåll

Löneskillnader kön

Indikator ÖM. 9. 2

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

80,9

1

Luleå

2015

81,4

2

Luleå

2016

82,3

3

Luleå

2017

83,0

4

Luleå

2018

82,8

5

Luleå

2019

82,9

6

Luleå

2020

83,7

7

Luleå

2021

83,6

8

Luleå

2022

83,6

9

Riket

2014

79,0

10

Riket

2015

79,5

11

Riket

2016

80,1

12

Riket

2017

80,3

13

Riket

2018

80,6

14

Riket

2019

80,6

15

Riket

2020

81,2

16

Riket

2021

81,3

17

Riket

2022

81,6

Kommentar

Luleå kommun följer en positiv trend sedan 2010 med ett minskande lönegap mellan män och kvinnor. År 2022 var kvinnors mediannettoinkomst 83,6 % av männens, värdet låg på liknande nivå 2020 och 2021.
Luleå har något bättre värde än genomsnittet för riket och ligger på tredje plats, efter Östersund och Sundsvall, jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Löneskillnader kön, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a