Gå direkt till sidans innehåll

Löneskillnader kön

Indikator ÖM. 9. 2

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 83,6

2022

1

Riket

 81,6

2022

Kommentar

Luleå kommun följer en positiv trend sedan 2010 med ett minskande lönegap mellan män och kvinnor. År 2022 var kvinnors mediannettoinkomst 83,6 % av männens, värdet låg på liknande nivå 2020 och 2021.
Luleå har något bättre värde än genomsnittet för riket och ligger på tredje plats, efter Östersund och Sundsvall, jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Löneskillnader kön, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a