Gå direkt till sidans innehåll

Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM. 9. 5

Indikatorn visar andel elever i Luleå kommun som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades 2012

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

93,5

1

Totalt

2015

91,7

2

Totalt

2016

90,6

3

Totalt

2017

89,5

4

Totalt

2018

87,7

5

Totalt

2019

88,4

6

Totalt

2020

89,1

7

Totalt

2021

89,5

8

Totalt

2022

89,9

9

Totalt

2023

87,5

10

Kvinnor

2014

93,1

11

Kvinnor

2015

91,6

12

Kvinnor

2016

93,0

13

Kvinnor

2017

90,4

14

Kvinnor

2018

90,3

15

Kvinnor

2019

89,6

16

Kvinnor

2020

91,2

17

Kvinnor

2021

88,7

18

Kvinnor

2022

88,3

19

Kvinnor

2023

88,3

20

Män

2014

93,9

21

Män

2015

91,7

22

Män

2016

88,6

23

Män

2017

88,6

24

Män

2018

85,4

25

Män

2019

87,1

26

Män

2020

87,0

27

Män

2021

90,4

28

Män

2022

91,5

29

Män

2023

86,7

30

Riket

2014

86,9

31

Riket

2015

85,6

32

Riket

2016

87,3

33

Riket

2017

82,5

34

Riket

2018

84,4

35

Riket

2019

84,7

36

Riket

2020

86,0

37

Riket

2021

86,5

38

Riket

2022

85,3

39

Riket

2023

85,6

Kommentar

2023 har behörigheten till gymnasiet sjunkit i jämförelse med 2022, vilket bryter trenden från 2018 då behörigheten årligen ökat fram till 2022. 2023 är andelen elever som blir behöriga till gymnasiet 87,5 % jämfört med rikets 85,6 %.
Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram är oförändrad (88,3 %) sedan föregående år medan andelen pojkar som är behöriga har minskat från 91,5 % till 86,7 %. Behörigheten är högre för flickor än pojkar och flickor har i genomsnitt högre betyg. Skolans verksamhet har de senaste åren påverkats av pandemin och de elever som lämnade grundskolan 2023 har påverkats under sin högstadietid.
Det finns skillnader mellan olika skolor. Majoriteten av grundskoleeleverna i Luleå kommun 2022 gick i den kommunala grundskolan (87 %).

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Elever som kan söka till gymnasieskolan, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a