Gå direkt till sidans innehåll

Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM. 9. 5

Indikatorn visar andel elever i Luleå kommun som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades 2012

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 88,3

2023

1

Totalt

 87,5

2023

2

Män

 86,7

2023

3

Riket

 85,6

2023

Kommentar

2023 har behörigheten till gymnasiet sjunkit i jämförelse med 2022, vilket bryter trenden från 2018 då behörigheten årligen ökat fram till 2022. 2023 är andelen elever som blir behöriga till gymnasiet 87,5 % jämfört med rikets 85,6 %.
Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram är oförändrad (88,3 %) sedan föregående år medan andelen pojkar som är behöriga har minskat från 91,5 % till 86,7 %. Behörigheten är högre för flickor än pojkar och flickor har i genomsnitt högre betyg. Skolans verksamhet har de senaste åren påverkats av pandemin och de elever som lämnade grundskolan 2023 har påverkats under sin högstadietid.
Det finns skillnader mellan olika skolor. Majoriteten av grundskoleeleverna i Luleå kommun 2022 gick i den kommunala grundskolan (87 %).

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Elever som kan söka till gymnasieskolan, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a