Vuxnas syn på kulturutbud

Indikator ÖM.3.11

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (t.ex. konstutställningar, teater, konserter etc.)?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2021

80,2

0

Kvinnor

2021

82,4

1

Män

2021

78,1

2

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)