Vuxnas syn på kulturutbud

Indikator ÖM.3.11

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (t.ex. konstutställningar, teater, konserter etc.)?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Kön Senaste värdet (%) Datum

Kvinnor

 82,4

2021

0

Män

 78,1

2021

1

Totalt

 80,2

2021

2

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)