Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM. 7. 6

Indikatorn visar avstånd till busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

85,1

1

Luleå

2015

85,7

2

Luleå

2016

86,4

3

Luleå

2017

86,5

4

Luleå

2018

87,9

5

Luleå

2019

88

6

Luleå

2020

87,8

7

Luleå

2021

87,6

8

Riket

2014

78,7

9

Riket

2015

79,4

10

Riket

2016

79,4

11

Riket

2017

79,6

12

Riket

2018

81,1

13

Riket

2019

81,4

14

Riket

2020

81,1

15

Riket

2021

80,9

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena och på samma nivå som Umeå. Förändringen de senaste åren har varit marginell.
I den resevaneundersökning som genomfördes 2020 framkom det att fler kvinnor än män, 64 jämfört med 48 procent, har tillgång till busskort. I samma undersökning var hälften av de som svarade positivt inställda till att prioritera busstrafiken före biltrafiken.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Tillgång till kollektivtrafik, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a