Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM. 7. 6

Indikatorn visar avstånd till busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 87,6

2021

1

Riket

 80,9

2021

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena och på samma nivå som Umeå. Förändringen de senaste åren har varit marginell.
I den resevaneundersökning som genomfördes 2020 framkom det att fler kvinnor än män, 64 jämfört med 48 procent, har tillgång till busskort. I samma undersökning var hälften av de som svarade positivt inställda till att prioritera busstrafiken före biltrafiken.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Tillgång till kollektivtrafik, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a