Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.11

Indikatorn redovisar busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Luleå

 87,8

2020

0

Riket

 81,1

2020

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena. Trenden är svagt positiv.
I medborgarundersökning 2019 gav invånarna möjligheten att använda kollektivtrafik för resor betyget 6,3, vilket är över genomsnittet på 5,5 för de 135 kommunerna i undersökningen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben