Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM. 7. 4

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt exkl. bil

2000

36

1

Totalt exkl. bil

2005

34

2

Totalt exkl. bil

2010

36

3

Totalt exkl. bil

2015

38

4

Totalt exkl. bil

2020

33

5

Buss

2000

9

6

Buss

2005

9

7

Buss

2010

11

8

Buss

2015

13

9

Buss

2020

9

10

Cykel

2000

18

11

Cykel

2005

13

12

Cykel

2010

10

13

Cykel

2015

14

14

Cykel

2020

12

15

Gående

2000

9

16

Gående

2005

12

17

Gående

2010

15

18

Gående

2015

11

19

Gående

2020

12

Kommentar

Andelen som åker buss har minskat sedan 2010. Även andelen cyklister har minskat sedan 2015, dock är andelen cyklister i denna mätning fler jämfört med mätningen 2010. Pandemin har högst sannolikt påverkat val av färdmedel. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.
Nästa resvaneundersökning planeras till 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Färdmedelsfördelning, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a