Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM. 7. 4

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Rad-id Färdmedel Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt exkl. bil

 33

2020

1

Cykel

 12

2020

2

Gående

 12

2020

3

Buss

 9

2020

Kommentar

Andelen som åker buss har minskat sedan 2010. Även andelen cyklister har minskat sedan 2015, dock är andelen cyklister i denna mätning fler jämfört med mätningen 2010. Pandemin har högst sannolikt påverkat val av färdmedel. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.
Nästa resvaneundersökning planeras till 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Färdmedelsfördelning, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a