Gå direkt till sidans innehåll

Exploaterad kuststrand

Indikator ÖM. 4. 4

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2013

36,3

1

Luleå

2018

37

2

Riket

2013

34,4

3

Riket

2018

35

4

Norrbotten (ovägt medel)

2013

34,5

5

Norrbotten (ovägt medel)

2018

35,3

Kommentar

Exploateringsgraden längs kommunens fastlandskust är hög och andelen kvarvarande oexploaterad strand minskar kontinuerligt. Värdena varierar mycket i riket och det är svårt att jämföra kommuner, beroende på kuststräcka och storlek på befolkningen.
Luleå kommun har en högre exploateringsgrad än riket och ligger även högt i förhållande till övriga kustkommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Exploaterad kuststrand, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a