Gå direkt till sidans innehåll

Exploaterad kuststrand

Indikator ÖM. 4. 4

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 37

2018

1

Norrbotten (ovägt medel)

 35,3

2018

2

Riket

 35

2018

Kommentar

Exploateringsgraden längs kommunens fastlandskust är hög och andelen kvarvarande oexploaterad strand minskar kontinuerligt. Värdena varierar mycket i riket och det är svårt att jämföra kommuner, beroende på kuststräcka och storlek på befolkningen.
Luleå kommun har en högre exploateringsgrad än riket och ligger även högt i förhållande till övriga kustkommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Exploaterad kuststrand, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a