Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid från transporter

Indikator ÖM. 5. 7

Transporter inkluderar personbilar, lastbilar, järnväg, mopeder, motorcyklar, bussar, inrikes flygtrafik, inrikes civil sjöfart, militär transport samt emissionerna från slitage från däck, bromsar, vägbana och avdunstning från vägfordon. Det totala utsläppet av växthusgaser räknas om till koldioxidekvivalenter.

Mängden koldioxidekvivalenter från transporter per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/inv)

0

Luleå

2015

2,46

1

Luleå

2016

2,38

2

Luleå

2017

2,24

3

Luleå

2018

2,13

4

Luleå

2019

2,10

5

Luleå

2020

1,92

6

Luleå

2021

1,93

7

Riket

2015

1,87

8

Riket

2016

1,78

9

Riket

2017

1,71

10

Riket

2018

1,64

11

Riket

2019

1,61

12

Riket

2020

1,45

13

Riket

2021

1,44

Datakälla: Nationell emissionsdatabas och SCB

Kommentar

Talet har en svagt positiv trend. Utsläppen från transporter har minskat men inte i den takt som skulle behövas för att nå våra mål. Vi har också högre värde än genomsnittet för riket (1,4) och Luleå har också det högsta värdet jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13