Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid från transporter

Indikator ÖM. 5. 7

Mängden koldioxidekvivalenter från transporter per invånare

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
1,93 ton/inv (2021)

Kommentar

Talet har en svagt positiv trend. Utsläppen från transporter har minskat men inte i den takt som skulle behövas för att nå våra mål. Vi har också högre värde än genomsnittet för riket (1,4) och Luleå har också det högsta värdet jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Utsläpp av koldioxid från transporter - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a