Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid från transporter

Indikator ÖM. 5. 7

Mängden koldioxidekvivalenter från transporter per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/inv)

0

Luleå

2015

2,46

1

Luleå

2016

2,38

2

Luleå

2017

2,24

3

Luleå

2018

2,13

4

Luleå

2019

2,10

5

Luleå

2020

1,92

6

Luleå

2021

1,93

7

Riket

2015

1,87

8

Riket

2016

1,78

9

Riket

2017

1,71

10

Riket

2018

1,64

11

Riket

2019

1,61

12

Riket

2020

1,45

13

Riket

2021

1,44

Kommentar

Talet har en svagt positiv trend, utsläppen från transporter har minskat. Dock ligger vi högre än genomsnittet för riket (1,4) och Luleå har också det högsta värdet bland större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Utsläpp av koldioxid från transporter, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a