Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2010

4,9

0

Luleå

2011

6,6

1

Luleå

2012

8,7

2

Luleå

2013

9,2

3

Luleå

2014

9,9

4

Luleå

2015

10,6

5

Luleå

2016

10,6

6

Luleå

2017

10,5

7

Luleå

2018

10,6

8

Luleå

2019

10,4

9

Luleå

2020

11,7

10

Riket

2010

8,3

11

Riket

2011

10,8

12

Riket

2012

13,4

13

Riket

2013

13,8

14

Riket

2014

14,6

15

Riket

2015

15,3

16

Riket

2016

15,2

17

Riket

2017

14,9

18

Riket

2018

15,2

19

Riket

2019

14,4

20

Riket

2020

16,4

21

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat över längre tid. Efter att ha legat stilla på en låg nivå har det varit en kraftigare ökning det senaste året 2020. Men det finns färre miljöfordon här jämfört med genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i kommungruppen (25%) med de sämsta värdena. De kommuner som har de högsta värdena ligger kring 20%, några exempel på dessa kommuner är Trollhättan, Södertälje, Göteborg och Uppsala.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma