Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM. 1. 6

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

0,96

1

Totalt

2015

0,89

2

Totalt

2016

0,90

3

Totalt

2017

0,78

4

Totalt

2018

0,77

5

Totalt

2019

0,86

6

Totalt

2020

0,94

7

Totalt

2021

0,93

8

Totalt

2022

0,85

9

Kvinnor

2014

0,86

10

Kvinnor

2015

0,76

11

Kvinnor

2016

0,79

12

Kvinnor

2017

0,72

13

Kvinnor

2018

0,74

14

Kvinnor

2019

0,84

15

Kvinnor

2020

0,90

16

Kvinnor

2021

0,90

17

Kvinnor

2022

0,85

18

Män

2014

1,05

19

Män

2015

1,02

20

Män

2016

1,01

21

Män

2017

0,83

22

Män

2018

0,79

23

Män

2019

0,87

24

Män

2020

0,98

25

Män

2021

0,96

26

Män

2022

0,84

27

Riket

2015

1,31

28

Riket

2016

1,27

29

Riket

2017

1,22

30

Riket

2018

1,22

31

Riket

2019

1,25

32

Riket

2020

1,32

33

Riket

2021

1,26

34

Riket

2022

1,11

Kommentar

Trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket i övrigt. Den positiva utvecklingen från föregående år beror troligen på den positiva trenden av den goda arbetsmarknaden i norra Sverige. Vi har värden som är bättre än riket. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2022 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning.
För år 2022 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller långvarigt biståndsmottagande i Luleå. Jämfört med föregående år har dock det långvariga biståndsmottagande för män gått ner så att det nu ligger på samma nivå som för kvinnor.
Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-05-22
Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a