Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM. 1. 6

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
0,85 % (2022)

Kommentar

Trenden bedöms som positiv i Luleå vilket överensstämmer med riket i övrigt. Den positiva utvecklingen från föregående år beror troligen på den positiva trenden av den goda arbetsmarknaden i norra Sverige. Vi har värden som är bättre än riket. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2022 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning.
För år 2022 noteras i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller långvarigt biståndsmottagande i Luleå. Jämfört med föregående år har dock det långvariga biståndsmottagande för män gått ner så att det nu ligger på samma nivå som för kvinnor.
Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-05-22
Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a