Gå direkt till sidans innehåll

Vräkningar av hushåll med barn

Indikator ÖM. 1. 4

Antal barn berörda av vräkningar/avhysningar per 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/100 000 inv)

0

Luleå

2014

2,6

1

Luleå

2015

0,0

2

Luleå

2016

0,0

3

Luleå

2017

0,0

4

Luleå

2018

1,3

5

Luleå

2019

0,0

6

Luleå

2020

0,0

7

Luleå

2021

2,5

8

Luleå

2022

7,6

9

Riket

2014

4,7

10

Riket

2015

4,8

11

Riket

2016

3,9

12

Riket

2017

3,9

13

Riket

2018

4,4

14

Riket

2019

4,5

15

Riket

2020

4,3

16

Riket

2021

5,5

17

Riket

2022

5,5

Datakälla: Kronofogden och SCB

Kommentar

Trenden bedöms som negativ och antalet vräkta barnfamiljer har ökat jämfört med 2018. Trenden för riket visar inte samma ökning. Luleå har en liknande trend och ungefär samma värde som gruppen socioekonomiskt liknande kommuner.
Anledningen till vräkning kan bero på osäkra bostadskontrakt, olovliga uthyrningar, störningar eller obetalda hyror m.fl. Socialtjänsten är informerad när om en barnfamilj mot förmodan skulle vräkas. Socialtjänsten beaktar barnperspektivet.
Vid uppsägning av hyresgäst ges information om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd, om orsaken till uppsägning beror på obetalda hyror. Trots detta är det få som ansöker eller fullföljer sin ansökan.
Under mars 2024 kommer flera verksamhetsområden inom socialförvaltningen och bland annat det kommunala hyresbolaget träffas för att tillsammans se över utveckling av det vräkningsförebyggande arbetet i Luleå kommun.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13