Gå direkt till sidans innehåll

Vräkningar av hushåll med barn

Indikator ÖM. 1. 4

Antal barn berörda av vräkningar/avhysningar per 100 000 invånare

Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
7,6 antal/100 000 inv (2022)

Kommentar

Trenden bedöms som negativ och antalet vräkta barnfamiljer har ökat jämfört med 2018. Trenden för riket visar inte samma ökning. Luleå har en liknande trend och ungefär samma värde som gruppen socioekonomiskt liknande kommuner.
Anledningen till vräkning kan bero på osäkra bostadskontrakt, olovliga uthyrningar, störningar eller obetalda hyror m.fl. Socialtjänsten är informerad när om en barnfamilj mot förmodan skulle vräkas. Socialtjänsten beaktar barnperspektivet.
Vid uppsägning av hyresgäst ges information om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd, om orsaken till uppsägning beror på obetalda hyror. Trots detta är det få som ansöker eller fullföljer sin ansökan.
Under mars 2024 kommer flera verksamhetsområden inom socialförvaltningen och bland annat det kommunala hyresbolaget träffas för att tillsammans se över utveckling av det vräkningsförebyggande arbetet i Luleå kommun.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-22
Vräkningar av hushåll med barn - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a