Barn i förskola

Indikator ÖM.1.9

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2000

74

0

Luleå

2005

85

1

Luleå

2009

88

2

Luleå

2010

88

3

Luleå

2011

88

4

Luleå

2012

88

5

Luleå

2013

88

6

Luleå

2014

86

7

Luleå

2015

86

8

Luleå

2016

87

9

Luleå

2017

87

10

Luleå

2018

87

11

Luleå

2019

89

12

Luleå

2020

88

13

Luleå

2021

88

14

Riket

2000

66

15

Riket

2005

77

16

Riket

2009

82

17

Riket

2010

83

18

Riket

2011

83

19

Riket

2012

84

20

Riket

2013

84

21

Riket

2014

83

22

Riket

2015

83

23

Riket

2016

84

24

Riket

2017

84

25

Riket

2018

85

26

Riket

2019

85

27

Riket

2020

85

28

Riket

2021

86

29

Datakälla: Kolada (Skolverket)

Kommentar

Andelen barn i förskola har varit stadigt hög och de senaste 10 årens trend är svagt ökande. Nästan 88 procent av barnen i förskoleåldern finns i förskolan. Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. Luleå kommun har haft en väl utbyggd förskola med en hög andel förskollärare vilket har gjort att en plats i förskolan är attraktiv. I jämförelse med snittet för större städer ligger Luleå kommun något högre.
Den nationella styrningen av förskolans uppdrag genom skollag, läroplaner och andra styrdokument ökar möjligheterna för alla verksamheter för barn i förskoleålder att höja kvaliteten och därmed öka intresset för vårdnadshavare att ge sina barn den utbildning som erbjuds i dessa verksamheter.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma