Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Indikator ÖM. 1. 8

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskola oavsett regi

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

86

1

Luleå

2015

86

2

Luleå

2016

87

3

Luleå

2017

88

4

Luleå

2018

87

5

Luleå

2019

89

6

Luleå

2020

88

7

Luleå

2021

88

8

Luleå

2022

88

9

Riket

2014

83

10

Riket

2015

83

11

Riket

2016

84

12

Riket

2017

84

13

Riket

2018

85

14

Riket

2019

85

15

Riket

2020

85

16

Riket

2021

86

17

Riket

2022

86

Datakälla: Skolverket och SCB

Kommentar

Andelen barn i förskola har varit stadigt hög i mer än tio år. Drygt 88 procent av barnen i förskoleåldern finns i förskolan. Det är fler än i riket som helhet, men även fler än i snittet för större städer.
Luleå kommun har länge haft en väl utbyggd förskola med en hög andel förskollärare vilket har gjort att en plats i förskolan är attraktiv. Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. De flesta av de barn som inte går i förskola är yngre än 3 år. I åldrarna 3-5 år går nästan 98% av barnen i förskola. Flickor och pojkar tar del av verksamheten i ungefär lika stor grad.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13