Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Indikator ÖM. 1. 8

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 88

2022

1

Riket

 86

2022

Kommentar

Andelen barn i förskola har varit stadigt hög i mer än tio år. Drygt 88 procent av barnen i förskoleåldern finns i förskolan. Det är fler än i riket som helhet, men även fler än i snittet för större städer.
Luleå kommun har länge haft en väl utbyggd förskola med en hög andel förskollärare vilket har gjort att en plats i förskolan är attraktiv. Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. De flesta av de barn som inte går i förskola är yngre än 3 år. I åldrarna 3-5 år går nästan 98% av barnen i förskola. Flickor och pojkar tar del av verksamheten i ungefär lika stor grad.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Barn i förskola, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a