Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till livsmedelsaffär

Indikator ÖM. 6. 9

Andel invånare som har tillgång till dagligvarubutik inom 2 km

Datakälla: Tillväxtverket
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig sedan 2017
Senaste värdet:
78,3 % (2022)
Utgångsvärde:
78,3 % (2017)

Kommentar

Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem kommunerna med de sämsta värdena. Vi ligger också under genomsnittet för riket som är 78%.
Alla stadsdelar och samlade byar utom Kronan och Persön har någon typ av dagligvarubutik. Centrum, Hertsön, Råneå och Örnäset är områden som har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel.
Totala antalet livsmedelsbutiker har över tid minskat kraftigt, 1999 franns det 78 stycken. År 2023 hade ca 74% av invånarna tillgång till en livsmedelsbutik inom 2 km.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13