Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till livsmedelsaffär

Indikator ÖM. 6. 9

Andel invånare som har tillgång till dagligvarubutik inom 2 km

Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
73,6 % (2022)

Kommentar

Det är för få värden för att kommentera en tydlig trend. Luleå ligger bland de kommuner med de sämsta värdena jämfört med andra större städer. Vi ligger också under genomsnittet för riket som är 78,3%.
Alla stadsdelar och samlade byar utom Kronan och Persön har någon typ av dagligvarubutik. Centrum, Hertsön, Råneå och Örnäset är områden som har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel.
Totala antalet livsmedelsbutiker har över tid minskat kraftigt, från 78 stycken år 1999 till 26 stycken år 2022. År 2022 hade 73% av invånarna tillgång till en livsmedelsbutik inom 2 km.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-31
Tillgång till livsmedelsaffär - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a