Gå direkt till sidans innehåll

Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM. 9. 6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
76 % (2023)

Kommentar

Andelen elever, folkbokförda i kommunen, som tar examen inom 4 år har legat runt 76% i fyra års tid. Trenden är alltså ganska stabil. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (79%) än för pojkar (74%), vilket följer mönstret som finns även i de yngre åren: flickor har generellt högre skolresultat än pojkar genom hela skolsystemet.
Det är fler elever som tar examen inom 4 år från högskoleförberedande program (87%) än från yrkesförberedande program (79%).
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2022–2023 gick 78% av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (för riket 48%). Andelen elever i Luleå kommuns gymnasieskolor som tar examen inom 4 år är högre (79%) jämfört med kommungruppen större städer (72%).

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13