Gå direkt till sidans innehåll

Arbetsplatsolyckor

Indikator ÖM. 9. 3

Om talet är under 5 visas inget värde

Antal arbetsplatsolyckor (exkl dödsolyckor) per 1000 sysselsatta

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 sysselsatta)

0

Luleå

2017

7

1

Luleå

2018

7

2

Luleå

2019

7

3

Luleå

2020

6,9

4

Luleå

2021

6

5

Riket

2017

7

6

Riket

2018

7

7

Riket

2019

7

8

Riket

2020

6,5

9

Riket

2021

7,8

Kommentar

En liten förbättring har skett det senaste året (2021), på längre sikt är trenden oförändrad.
Luleå har ett av de lägsta (bästa) värdena jämfört med andra större städer. Vi ligger också under genomsnittet för riket som är 8.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Arbetsplatsolyckor, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a