Gå direkt till sidans innehåll

Arbete

Övergripande mål till 2040 ÖM. 9

Luleås invånare har arbete

Målet syftar till att nå en hög kunskapsnivå och att ge möjligheter till praktik och validering av kompetens. Luleås befolkning ska öka till 100 000 invånare.

Når vi målet?: Målet ser ut att uppnås till 2040 Målet ser ut att uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med nio indikatorer, sju av dessa har en positiv trend.
För att säkert nå målet behövs ett fortsatt fokus på behöriga elever, fler nyanlända i arbete och fler invånare.

Indikatorer

Senast publicerad: 2024-05-23
Arbete - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a