Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM.3.1

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Mätområde Datum Värde (%)

Tjejer åk. 8

2008

87

0

Tjejer åk. 8

2014

73

1

Tjejer åk. 8

2017

72

2

Killar åk. 8

2008

84

3

Killar åk. 8

2014

81

4

Killar åk. 8

2017

81

5

Tjejer år 2 gymnasiet

2008

54

6

Tjejer år 2 gymnasiet

2014

54

7

Tjejer år 2 gymnasiet

2017

51

8

Killar år 2 gymnasiet

2008

72

9

Killar år 2 gymnasiet

2014

68

10

Killar år 2 gymnasiet

2017

65

11

Datakälla: LUPP

Kommentar

Luleå kommun har ett brett utbud vad gäller fritid för unga men har fortsatta utmaningar att arbeta med för att nå målgruppen. Luleå kommun ligger i 2017 års mätning strax över riksgenomsnittet både vad gäller åk 8 och år 2 gymnasiet. Andelen tjejer i åk 8 som tycker det finns väldigt eller ganska mycket att göra har sjunkit genom åren medan pojkarna ligger på ungefär samma nivå sedan 2008. När det gäller gymnasiets år 2 är pojkarna något nöjdare med utbudet än flickor men trenden är att nöjdheten har sjunkit även bland pojkarna.
Nästa undersökning genomförs 2021.

Ansvarig organisation