Gå direkt till sidans innehåll

Unga som deltar i idrottsföreningarnas verksamhet

Indikator ÖM. 3. 3

Deltagartillfällen är alla närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt statligt lokalt aktivitetsstöd.

Antal deltagartillfällen i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar per invånare 7-20 år

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 40,8

2022

Datakälla: Riksidrottsförbundet

Kommentar

På lång sikt har vi en negativ trend med minskat deltagande. Under pandemin påverkades deltagandet mycket tydligt negativt och utvecklingen har nu vänt. Jämfört med andra större städer har vi det bästa värdet. Det finns en liten skillnad mellan killar och tjejers deltagande, killar är något mer aktiva i idrottsföreningar (42% jämfört med 39%). Tjejernas deltagande är mycket högre än genomsnittet för riket som är 25%. Vi har ett mycket mer jämställt deltagande här.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13