Gå direkt till sidans innehåll

Aktiv

Övergripande mål till 2040 ÖM. 3

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Målet syftar till att ge jämlika förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och öka möjligheterna att utöva och delta.

Når vi målet?: Målet kan inte nås till 2040 Målet kan inte nås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med nio indikatorer, fyra av dessa har en positiv trend. Tre indikatorer visar en negativ trend, fetma, bibliotekslån och kulturskolans verksamhet och dessa trender är ofta starkt negativa.
Målet kommer inte att nås utan en mängd olika typer av åtgärder.

Indikatorer

Senast publicerad: 2024-05-22
Aktiv - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a