Gå direkt till sidans innehåll

Resor med kollektivtrafik

Indikator ÖM. 7. 1

Indikatorn visar antalet påstigande på bussar i kommunen.

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2014

71

1

2015

72

2

2016

76

3

2017

77

4

2018

78

5

2019

79

6

2020

55

7

2021

50

8

2022

58

9

2023

65

Datakälla: Egen

Kommentar

Antalet resor per invånare med lokaltrafiken har haft en stadigt ökande trend sedan början av 2000-talet till 2019. Även länstrafiken visar en liknande resandeökning. Pandemin under 2020 och 2021 har påverkat resandet med kollektivtrafik kraftigt. Ett mer normalt år möjliggör lokaltrafiken ca 5,3 miljoner resor varje år och länstrafiken nästan 780 000 resor med start i Luleå kommun. Under 2023 fortsätter resandet att öka men är ännu inte tillbaka som före pandemin.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13