Resor med kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.1

Indikatorn visar antalet påstigande på bussar i kommunen.

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Datum Värde (stycken)

2012

64

0

2013

68

1

2014

71

2

2015

72

3

2016

76

4

2017

77

5

2018

78

6

2019

79

7

2020

55

8

2021

50

9

Datakälla: Luleå Lokaltrafik, Länstrafiken i Norrbotten

Kommentar

Antalet resor per invånare med lokaltrafiken visar en stadigt ökande trend sedan början av 2000-talet. Även länstrafiken visar en resandeökning de senaste åren. Pandemin under 2020 och 2021 har påverkat resandet med kollektivtrafik kraftigt. Ett mer normalt år möjliggör lokaltrafiken ca 5,3 miljoner resor varje år och länstrafiken nästan 780 000 resor med start i Luleå kommun.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma