Gå direkt till sidans innehåll

Vardag

Övergripande mål till 2040 ÖM. 7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att ge förutsättningar för hållbarare konsumtionsmönster som leder till en effektivare användning av resurser och en minskad miljöpåverkan.

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med 10 indikatorer, fem av dessa har en positiv trend, dock med en svag utveckling. Det finns en indikator med negativ trend och det är ekologiskt brukad jordbruksmark.
För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på resvanor, ekologiska livsmedel och resurshushållning.

Bedömning oktober 2023
Målet följs med 10 indikatorer, fem av dessa har en positiv trend, dock med en svag utveckling. Det finns en indikator med negativ trend och det är ekologiskt brukad jordbruksmark.
För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på resvanor, ekologiska livsmedel och resurshushållning.

Senast publicerad: 2024-06-13