Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsmängder

Indikator ÖM. 7. 3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

0

Luleå

2014

564

1

Luleå

2015

577

2

Luleå

2016

540

3

Luleå

2017

511

4

Luleå

2018

508

5

Luleå

2019

499

6

Luleå

2020

525

7

Luleå

2021

492

8

Luleå

2022

462

9

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

520

10

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

527

11

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

518

12

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

515

13

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

499

14

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

503

15

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

517

16

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

496

17

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

466

Kommentar

Trenden med minskande mängder hushållsavfall vände 2020 och har nu för 2021 vänt igen. Efter 2017 följer vi i stort sett utvecklingen för genomsnittet för alla kommuner. Jämfört med andra större städer ligger vi högt och Uppsala, Södertälje och Eskilstuna har de lägsta värdena.
Ökningen 2020 beror troligen på pandemin, även genomsnittet för alla kommuner hade en ökning det året.
Att mängden mat- och restavfall minskade är positivt, det kan betyda att intresset för källsortering och att minska matsvinn har ökat. Jämfört med andra större städer har vi en större mängd hushållsavfall.
Luleå ligger fortfarande på ungefär samma nivå som genomsnittet för riket med något bättre värden när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av hushållsavfallet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Avfallsmängder, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a