Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag med god ekologisk status

Indikator ÖM. 4. 6

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i olika cykler, cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 35,3

2022

1

Luleå

 24,1

2022

Kommentar

Trenden är oförändrad sedan 2016. I Luleå kommun är många vattendrag påverkade av fysiska ingrepp som bland annat ger upphov till vandringshinder för vattenlevande organismer. Vi har exempelvis inte samma problem med övergödning som man har i andra delar av landet.
Vi ligger under genomsnittet för riket (35,3%) och har det lägsta (sämsta) värdet jämfört med andra kommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Vattendrag med god ekologisk status, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a