Skyddad produktiv skogsmark

Indikator ÖM.4.2

Indikatorn omfattar naturreservat, naturvårdsområde och Natura 2000.

Andel skyddad produktiv skogsmark

Datum Värde (%)

2012

1,6

0

2013

1,8

1

2014

1,8

2

2015

1,8

3

2016

2,0

4

2017

2,1

5

2018

2,4

6

2019

2,4

7

2020

2,5

8

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv. Under 2020 tillkom ett par nya naturreservat, vilket gav en marginellt högre andel skyddad skog. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma