Skyddad mark på öarna

Indikator ÖM.4.1

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Datum Värde (%)

2012

10,6

0

2013

10,6

1

2014

10,6

2

2015

11,1

3

2016

11,1

4

2017

11,9

5

2018

12,3

6

2019

12,5

7

2020

12,8

8

2021

13,8

9

Datakälla: Egen

Kommentar

Utvecklingen är långsamt ökande och svagt positiv. Under 2017 bildades kommunens första marina naturreservat, Kallfjärden.
Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma