Gå direkt till sidans innehåll

Sjukdagar

Indikator ÖM. 1. 2

Antal utbetalda dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad (16-64 år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar/person)

0

Luleå

2015

9,4

1

Luleå

2016

9,5

2

Luleå

2017

7,9

3

Luleå

2018

6,7

4

Luleå

2019

6,5

5

Luleå

2020

6,6

6

Luleå

2021

6,9

7

Luleå

2022

8,2

8

Luleå

2023

8,8

9

Riket

2015

10,5

10

Riket

2016

10,8

11

Riket

2017

10,1

12

Riket

2018

9,7

13

Riket

2019

9,4

14

Riket

2020

9,3

15

Riket

2021

9,2

16

Riket

2022

9,7

17

Riket

2023

10,2

Kommentar

Kvinnor i Luleå (12,1) har fler utbetalda sjukdagar jämfört med män (5,8). Både män och kvinnor har lägre antal sjukdagar jämfört med riket.
Totalt så har Luleå färre utbetalningsdagar jämfört med riket (9,7) och socioekonomiskt liknande kommuner.
Trenden är negativ med ökat antal dagar sedan 2019 både i Luleå och i riket. Ökningen bland kvinnor har varit större i Luleå de senaste åren jämfört med riket medan männen följer samma negativa utveckling som i riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Sjukdagar, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a