Gå direkt till sidans innehåll

Olyckor på väg

Indikator ÖM. 1. 7

Indikatorn visar antal trafikolyckor per 100 000 invånare som inneburit personskada eller har haft en dödlig utgång.

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/100 000 inv)

0

Luleå

2014

707

1

Luleå

2015

511

2

Luleå

2016

577

3

Luleå

2017

558

4

Luleå

2018

475

5

Luleå

2019

520

6

Luleå

2020

290

7

Luleå

2021

145

8

Luleå

2022

300

9

Riket

2014

423

10

Riket

2015

365

11

Riket

2016

386

12

Riket

2017

386

13

Riket

2018

352

14

Riket

2019

331

15

Riket

2020

213

16

Riket

2021

288

17

Riket

2022

344

Datakälla: STRADA och SCB

Kommentar

2022 visar ett trendbrott jämfört med 2021, men olycksnivån är fortsatt låg jämfört med före pandemin. Trenden som helhet bedöms fortsatt positiv. Det förväntas en återhämtning av de resmönster som sågs innan pandemin. Samtidigt kan man tänka sig att många av de vanor som förändrats till följd av pandemins restriktioner kommer att bli långvariga. Många arbetsplatser erbjuder nu till högre grad möjligheten att arbeta hemifrån hela heller vissa delar av dagen. Det kan göra att trafiken sprids över tid och därmed kan minska mängden olyckor.
Ett troligt scenario är därför att vi de närmsta åren kommer se en viss ökning av olycksantalet innan de nått en ny ”normalnivå” och resvanorna har stabiliserats för att sedan åter börjar minska igen.
Luleå har färre trafikolyckor jämfört med genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13