Gå direkt till sidans innehåll

Olyckor på väg

Indikator ÖM. 1. 7

Indikatorn visar antal trafikolyckor per 100 000 invånare som inneburit personskada eller har haft en dödlig utgång.

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv sedan 2014
Senaste värdet:
344 antal/100 000 inv (2022)
Utgångsvärde:
423 antal/100 000 inv (2014)

Kommentar

2022 visar ett trendbrott jämfört med 2021, men olycksnivån är fortsatt låg jämfört med före pandemin. Trenden som helhet bedöms fortsatt positiv. Det förväntas en återhämtning av de resmönster som sågs innan pandemin. Samtidigt kan man tänka sig att många av de vanor som förändrats till följd av pandemins restriktioner kommer att bli långvariga. Många arbetsplatser erbjuder nu till högre grad möjligheten att arbeta hemifrån hela heller vissa delar av dagen. Det kan göra att trafiken sprids över tid och därmed kan minska mängden olyckor.
Ett troligt scenario är därför att vi de närmsta åren kommer se en viss ökning av olycksantalet innan de nått en ny ”normalnivå” och resvanorna har stabiliserats för att sedan åter börjar minska igen.
Luleå har färre trafikolyckor jämfört med genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Olyckor på väg - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a