Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd

Indikator ÖM. 1. 3

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Rad-id Kön Senaste värdet (år) Datum

0

Kvinnor

 83,80

2023

1

Totalt

 82,50

2023

2

Män

 81,20

2023

Datakälla: SCB

Kommentar

Kvinnor lever längre än män. För kvinnor ökade medellivslängden fram till 2013 då den högsta noteringen med 84,1 noterades. Därefter har det varierat något med en svag ökning mellan 2021 och 22 till 83,8 år i förväntad medellivslängd. Kvinnor i Luleå lever kortare jämfört med riket (84,7 år) och jämfört med och socioekonomiskt liknande kommuner (84,9 år). Både i riket och i socioekonomiskt liknande kommuner ökar medellivslängden bland kvinnor medan utvecklingen i Luleå är inte lika positiv.
Medellivslängden bland män i Luleå har ökat varje år mellan 2013 och 2019, stod stilla några år men mellan 2021 och 2022 har det skett en kraftig ökning till 81,2 år i förväntad medellivslängd. Män i Luleå ligger nu på samma förväntade medellivslängd jämfört med riket och just under socioekonomiskt liknande kommuner (81,4). Utvecklingen i förväntad medellivslängd bland männen i Luleå följer samma trend som riket och socioekonomiskt liknande kommuner.
Nationellt visar att det finns en socioekonomisk skillnad där både kvinnor och män med lång utbildning lever 5-7 år längre än de med kort utbildning (beräkning gjord vid 30 års ålder).

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-23