Gå direkt till sidans innehåll

Invånare som känner gott psykiskt välbefinnande

Indikator ÖM. 1. 9

Andel 16-84 år som har bedömt sitt psykiska välbefinnande som gott eller mycket gott i en enkät med flera olika påståenden

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig sedan 2020
Senaste värdet:
86,1 % (2022)
Utgångsvärde:
86,0 % (2020)

Kommentar

Det är ungefär lika andel män och kvinnor 16-84 år i Luleå som har gott psykiskt välbefinnande. Kvinnor i Luleå har ett bättre psykiskt välbefinnande än kvinnor i riket 88% respektive 85%. Män ligger på samma nivå som i riket med 87%.
Totalt, för både män och kvinnor, så är det en något högre andel med gott psykiskt välbefinnande i Luleå jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
2022 hade undersökningen i Luleå ett utökat antal enkäter. Där framgår att det är i yngre åldrar det psykiska välbefinnandet är lägst med 81% både för män 16-29 år och kvinnor 16-44 år. Undersökningen visar inga skillnader i psykiskt välbefinnande i förhållande till utbildningsgrad.
Talet har bara värden för tre år.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13