Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenning av män

Indikator ÖM. 1. 10

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

28,2

1

Luleå

2015

29,5

2

Luleå

2016

30,7

3

Luleå

2017

31,2

4

Luleå

2018

32,8

5

Luleå

2019

31,7

6

Luleå

2020

31,2

7

Luleå

2021

32,7

8

Luleå

2022

32,4

9

Luleå

2023

32,6

10

Riket

2014

25,3

11

Riket

2015

26,2

12

Riket

2016

27,0

13

Riket

2017

27,9

14

Riket

2018

29,3

15

Riket

2019

30,0

16

Riket

2020

30,0

17

Riket

2021

29,6

18

Riket

2022

30,3

19

Riket

2023

30,9

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Utvecklingen har varit svagt positiv på lång sikt, men har de tre senaste åren haft en oförändrad trend.
År 2023 tar män ut 32,6% av det totala antalet dagar med föräldrapenning, vilket är en mycket liten förbättring jämfört med 2022. Jämfört med genomsnittet för riket ligger Luleås värde högre. Rikets utveckling fortsätter att vara positiv efter en liten försämring 2021. I jämförelse med andra större städer ligger Luleås värde bland de högsta, på tredje plats efter Umeå och Uppsala.
Men det är fortfarande lång väg kvar till att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-23
Föräldrapenning av män, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a