Gå direkt till sidans innehåll

Utflyttade

Indikator ÖM. 8. 5

Antal utflyttade och emigrerade

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2014

3390

1

Totalt

2015

3665

2

Totalt

2016

3497

3

Totalt

2017

3527

4

Totalt

2018

3794

5

Totalt

2019

3661

6

Totalt

2020

3579

7

Totalt

2021

3846

8

Totalt

2022

3596

9

Totalt

2023

3554

10

Kvinnor

2014

1557

11

Kvinnor

2015

1712

12

Kvinnor

2016

1610

13

Kvinnor

2017

1593

14

Kvinnor

2018

1727

15

Kvinnor

2019

1687

16

Kvinnor

2020

1620

17

Kvinnor

2021

1679

18

Kvinnor

2022

1602

19

Kvinnor

2023

1570

20

Män

2014

1833

21

Män

2015

1953

22

Män

2016

1887

23

Män

2017

1934

24

Män

2018

2067

25

Män

2019

1974

26

Män

2020

1959

27

Män

2021

2167

28

Män

2022

1994

29

Män

2023

1984

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun och majoriteten är män. Den största ”flyttgruppen” är 20-64 år.
Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem kommunerna med låg utflyttning. Växande kommuner som universitets- och högskolestäder har höga värden. Uppsala, Lund och Linköping har en utflyttning på 9000-14000 personer varje år.
Inflyttningen minskade betydligt under 2023 vilket bidrog till ett negativt flyttnetto.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-30
Utflyttade, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a