Gå direkt till sidans innehåll

Utflyttade

Indikator ÖM. 8. 5

Antal utflyttade och emigrerade

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
3554 stycken (2023)

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun. Medelvärdet för alla kommuner i Sverige ligger på 2122.
Vi har ett mycket lägre värde jämfört med genomsnittet för större städer som ligger på ca 6000. Universitets- och högskolestäder har höga värden, den största ”flyttgruppen” är 20-64 år. Uppsala, Lund och Linköping ligger i topp med en utflyttning på 9000-14000 personer varje år.
Jämförelser mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som flyttar ut från Luleå kommun varje år.
Både in- och utflyttning har ökat över tid, vilket innebär att flyttnettot fortfarande är positivt.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Utflyttade - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a