Gå direkt till sidans innehåll

Utflyttade

Indikator ÖM. 8. 5

Antal utflyttade och emigrerade

Rad-id Kön Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 3554

2023

1

Män

 1984

2023

2

Kvinnor

 1570

2023

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun och majoriteten är män. Den största ”flyttgruppen” är 20-64 år.
Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem kommunerna med låg utflyttning. Växande kommuner som universitets- och högskolestäder har höga värden. Uppsala, Lund och Linköping har en utflyttning på 9000-14000 personer varje år.
Inflyttningen minskade betydligt under 2023 vilket bidrog till ett negativt flyttnetto.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-30
Utflyttade, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a