Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Indikator ÖM. 2. 6

Redovisas vart fjärde år efter valet.

Andel kvinnor på ordförandeposter i kommunen (nämnd, styrelse och olika beredningar)

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Luleå

 45,5

2018

1

Riket

 36,3

2018

Kommentar

Luleå ligger på sjätte plats bland de större städerna och över genomsnittet för riket på 36,3%. Åren 2014-2017 var andelen kvinnor på ordförandeposter 58%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-15
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a