Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Indikator ÖM. 2. 6

Redovisas vart fjärde år efter valet.

Andel kvinnor på ordförandeposter i kommunen (nämnd, styrelse och olika beredningar direkt under kommunfullmäktige)

Datakälla: SCB
Senaste värdet:
36,3 % (2018)
Utgångsvärde:
37,3 % (2014)

Kommentar

Luleå ligger på sjätte plats bland de större städerna och över genomsnittet för riket på 36,3%. Åren 2014-2017 var andelen kvinnor på ordförandeposter 58%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13